ក្រុមហ៊ុនហ្វូសូសាន Cerarock Ceramics Co. , Ltd ។

អាសយដ្ឋាន

សាខាហ្វ័រសានបន្ថែម៖ ទេ។ ០១-០៥ ជាន់ទី ២ សាល B ក្រុងស៊ីវ៉ានអនាម័យឃ្លាំងក្រុងចាន់ចេងក្រុងហ្វូសសាន

អ៊ីមែល

ទូរស័ព្ទ

លក់ៈ 008618927707222

ការគាំទ្រ: 0086 592-5393061

ម៉ោង

ច័ន្ទ - អាទិត្យ

ពេញមួយថ្ងៃ

ចង់ធ្វើការជាមួយអាមេរិកមែនទេ?

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង